O nas/Dokumenty

W kaźmierskim gimnazjum naukę pobiera niespełna trzystu gimnazjalistów zgromadzonych w kilkunastu oddziałach. Uczniowie pochodzą z Kaźmierza i 18 okolicznych wiosek. Do dyspozycji uczniów gimnazjum jest dwudziestu pięciu nauczycieli, w tym pedagog szkolny,  a także  sekretarz szkoły, 9 osób personelu administracyjno-porządkowego oraz pielęgniarka szkolna. Uczniowie gimnazjum osiągają sukcesy w różnych dziedzinach, biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych. Wśród nich są finaliści etapów wojewódzkich konkursów: przyrodniczego (2008 r.), PCK (2009 r.), biologicznego (2010 r.), geograficznego (2010 r.) oraz mistrzowie i wicemistrzowie powiatu w piłce koszykowej (2009 r., 2010 r.) i w konkurencjach lekkoatletycznych  (2008 r. i 2009 r.).

Dyrektorem Gimnazjum w latach 1999 - 2003 była mgr Janina Łuczak, która w roku 2003 odeszła na  emeryturę.

Nowym Dyrektorem Gimnazjum od 2003 roku został dotychczasowy wicedyrektor mgr Włodzimierz Malinowski.
Na swojego zastępcę powołał mgr inż. Marię Legeżyńską,
która pełniła tę funkcję od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2007 r.

1 września 2007 roku zastępcą dyrektora została mgr Małgorzata Nowak.


 W trzecim roku istnienia naszej szkoły dzięki Radzie Rodziców oraz 35 prywatnym fundatorom gimnazjum otrzymało sztandar wykonany przez pracownię pp. Rynkowskich  z Poznania. Rada Gminy Kaźmierz podjęła 24 kwietnia 2002 r. uchwałę  w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kaźmierzu.  Na wniosek szkoły  gimnazjum otrzymało imię wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza.  

Uroczyste nadanie imienia połączone  z wręczeniem sztandaru odbyło się w trakcie tradycyjnego Festynu Rodzinnego „Rodzice Dzieciom - Dzieci Rodzicom”, który od wielu lat organizowany jest przez Radę Rodziców. Obecnie jest to Festyn Gimnazjalny.      
1 września 2006 roku rozpoczęliśmy naukę w nowoczesnym budynku gimnazjum, wybudowanym dzięki pozyskanym przez Gminę środkom unijnym. Na uroczystość oficjalnego oddania do użytku gimnazjum wraz z halą sportową przybyło bardzo wielu wyśmienitych gości.

_____________________________________________________________________________

Tradycją szkoły stało się już obchodzenie Dnia Patrona jako święta całego gimnazjum. Po raz pierwszy był on obchodzony 20 grudnia 2002 roku. Projekt edukacyjny mgr Małgorzaty Hamrol rozbudza w uczniach naszej szkoły ducha rywalizacji i przybliża postać Patrona.


________________________________________________________________

Szkoła organizuje wycieczki autokarowe po Polsce i wycieczki rowerowe oraz piesze po najbliższej okolicy, rajdy integracyjne, wyjazdy  na spektakle teatralne, na seanse filmowe,  na koncerty i do muzeów.


Także na miejscu szkoła zapewnia rozrywkę, chociażby
w postaci comiesięcznych koncertów muzycznych czy innych w ramach projektu unijnego Wyrównywanie szans edukacyjnych.

_________________________________________________________________________

 

Spotkania z  ciekawymi i znanymi ludźmi już na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły. Gościliśmy w naszych murach m.in. poetów, pisarza regionalistę – pana Edmunda Osesa, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aktora Artura Barcisia, Polski Zespół Pieśni i Tańca  „Wileńszczyzna”, władze gminy, powiatu, posłów, senatorów.
 
_____________________________________________________________________________

W ciągu roku szkolnego organizujemy kilka projektów edukacyjnych. Oprócz Dnia Patrona są to również: Dzień Ziemi, Dzień Polonii, Wielcy Naukowcy i Odkrywcy,  Tydzień Biblioteki, Dzień  Niepodległości.
Projekty i inne imprezy szkolne uczą współdziałania w grupie, rywalizacji, umiejętności zaprezentowania swojej wiedzy.
___________________________________________________

Bardzo aktywnie działa    w naszej szkole Samorząd Uczniowski, którego opiekunką jest pedagog mgr Małgorzata Filipiak. Samorząd organizuje dyskoteki, konkursy, bierze czynny udział   w wielu akcjach charytatywnych. Gimnazjaliści wraz z Samorządem wspomagają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uczestniczą w zbiórce „Góra Grosza”, pomagają fundacjom, organizują zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących osób z naszej gminy, wspomagają schroniska dla zwierząt. _____________________________________________________________________________

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie wzbogacany. Przez pierwszy rok funkcjonowania biblioteki liczba książek wzrosła o prawie 900 egzemplarzy. Część z nich została zakupiona, a część
to dary. Od września 2006 roku prowadzimy wśród uczniów i nauczycieli zbiórkę książek. Obecnie stan księgozbioru przekracza liczbę 3000 egzemplarzy.

Biblioteka bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym poprzez organizowanie licznych konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wielu imprez szkolnych.

Mgr Małgorzata Duda uczyniła z biblioteki szkolnej ważne miejsce, skupiające aktywnych i czytających gimnazjalistów. Prowadzi także stronę internetową szkoły.
 
W ramach biblioteki funkcjonuje również Informacyjne Centrum Multimedialne, współfinansowane przez Unię Europejską. Uczniowie mogą korzystać z komputerów, wyszukiwać informacje w Internecie oraz je wydrukować.


_________________________________________________________________________

Koło Redakcyjne pod opieką mgr Joanny Andrzejak wydaje gazetkę szkolną „Nasz Świat”. W gazetce uczniowie mają okazję zaprezentować swoje talenty pisarskie i plastyczne.
_____________________________________________________________________________

Od października 2004 roku działa w  naszym gimnazjum  65 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Harcerze biorą aktywny udział w rajdach, zlotach, konkursach, apelach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Drużynową jest mgr Anna Kubiak.

__________________________________________________________________________

 Niewątpliwie chlubą naszego gimnazjum jest niedawno otwarty kompleks boisk „Orlik 2012”. Inwestycja dająca młodzieży wiele możliwości rozwoju fizycznego, ale także pełniąca funkcję integracyjną.
_________________________________________________________________________

 Od kilku lat działa u nas Koło Ekologiczne, aktywnie wspierające ochronę przyrody. Jego opiekunką jest mgr inż. Bożena Malinowska. Koło organizuje akcje Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,  prowadzi kampanię ekologiczną nie tylko w szkole, ale i w środowisku. Członkowie Koła Ekologicznego zdobywają wysokie miejsca  w konkursach. W ramach współpracy z „Salamandrą” w kaźmierskim gimnazjum odbywają się spotkania poświęcone edukacji z ochrony przyrody m.in. poświęcone ochronie wilków  w Polsce.
__________________________________________________________________

 Szkolne Koło PCK działa w Gimnazjum  od października 2003 r. Opiekunką Koła jest mgr Renata Antkowiak. Koło prowadzi wiele akcji charytatywnych,
m.in.:  rozprowadzanie cegiełek PCK "Pomóż nam pomagać", zbiórkę żywności
w ramach akcji "Walka z Głodem". Członkowie Koła uczestniczą  w wielu konkursach o tematyce zdrowotnej. Opiekunka wraz z pedagogiem szkolnym realizuje programy profilaktyczne.

Akcje charytatywne przeprowadzone przez Koło:

  • zbiórka pieniędzy na rzecz rodzin poszkodowanych w wyniku tragicznego w skutkach zawalenia się dachu hali w Katowicach, 
  • rozprowadzenie 200 cegiełek PCK "Pomóż nam pomagać",
  • zbiórka żywności w ramach akcji "Walka z Głodem".

_____________________________________________________________________________

Tradycją szkoły jest Bal Gimnazjalisty, organizowany dla uczniów klas III  na zakończenie I półrocza.

_____________________________________________________________________________

  W naszej szkole działają  liczne koła zainteresowań: historyczne, informatyczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, biblioteczne, polonistyczne, plastyczne, sportowe, językowe, geograficzne, klub demokratyczny. Mgr Robert Winiecki prowadzi chór, zespół wokalny, flażoletowy i werblistów.
___________________________________________________________________________

                                           OFERUJEMY:

- Nowoczesny budynek z bogatą bazą dydaktyczną.
- Pracownię informatyczną z 15 komputerami i dostępem do Internetu.

- Udział w wymianie polsko-niemieckiej.

- Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu.

- Nowoczesną pracownię językową.

- Halę sportową.

- Przestronną bibliotekę i Informacyjne Centrum Multimedialne z 7 komputerami
i dostępem  do Internetu.

- Bogaty ceremoniał szkolny.
             
- Zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce.
- Możliwość rozwijania własnych talentów i wzbogacania wiedzy w kołach zainteresowań.
- Obowiązkową naukę dwóch języków obcych.

- Coroczne wycieczki zagraniczne i krajowe.

- Fachową pomoc pedagoga.

- Spotkania z ciekawymi ludźmi.

- Zajęcia sportowe.

- Możliwość samorealizacji w pracach 
Samorządu Uczniowskiego.

DOWOZY:

Szkoła zapewnia uczniom dowozy TP Bus Tarnowo Podgórne, dzięki którym młodzież punktualnie dociera na zajęcia, a kierowcy dbają o to, aby przewozy były bezpiecznie i przyjemne. Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

 

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

 

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. w przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

  1. pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
  3. pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza

w Kaźmierzu

Sporządzony na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad ocenianiai promowania uczniówz uwzględnieniem zmian z 7 września 2004 r. i późniejszych. 

Zmiany uchwalono:

1. 27.10.2004 r.

2. 26.08.2005 r.

3. 21.11.2006 r.

4. 31.08.2007 r.

5. 09.03.2008 r.

6. 02.06.2009 r.

7. 25.11.2010 r.

8. 12.10.2011 r.

9. 08.10.2013 r.

10.05.11.2013 r.

11.08.01.2014 r.

12.28.08.2015 r.

13.11.01.2016 r.

14.30.08.2016 r.

15.23.01.2017 r.

16.31.01.2017 r.

17.20.10.2017 r.

- 1 –

Proces oceniania powinien:

Pomóc nauczycielowi ocenić efektywność jego pracy uwzględniając:

§programy,

§standardy,

§specyfikę klasy,

§materiały wykorzystywane w procesie uczenia.

Sugerować:

jakie elementy okazały się efektywne,

jakie elementy i w jaki sposób należy zmienić planując następne

etapy pracy.

-2 –

& 1.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych

wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

& 2.

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1.Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

i postępach w tym zakresie.

Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

2.Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

3.Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

& 3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie

o nich uczniów i rodziców.

2.Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali 1– 6.

3.Zaliczanie niektórych zajęć klasyfikacyjnych.

4.Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec I półrocza i roku szkolnego.

& 4.

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów

oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć

edukacyjnych uczniów.

Przyjmuje sięnastępujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a) wypowiedź ustna,

b) wypowiedź pisemna – kartkówka (obejmująca materiał do 3 lekcji wstecz),

c) sprawdzian – obejmuje większą partię materiału, jest poprzedzony lekcją

powtórkową i zapowiedziany,

d) praca klasowa ( język polski, matematyka, język obcy),

e) ćwiczenia praktyczne,

f) wytwory pracy indywidualnej,

g) test.

3

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje

uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3.Przedmiotem oceny są:

a) wiadomości,

b) umiejętności,

c) aktywność.

4.Kryteria ocen:

a) ocena dopuszczająca – wymagania konieczne -są to wiadomości

i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie

z lekcji,

b)ocena dostateczna – wymagania podstawowe – są to wiadomości

i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki

na wyższym poziomie,

c)ocena dobra – wymagania rozszerzające – są to wiadomości

i umiejętności średniotrudne, istotne w strukturze przedmiotu,

bardziej złożone, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte

w podstawie programowej,

d)ocena bardzo dobra – wymagania dopełniające – są to wiadomości

i umiejętności, które obejmują pełny zakres treści określonych

programem nauczania,

e)ocena celująca – wymagania wykraczające (ponadprogramowe) –

są to wiadomości i umiejętności, które znacznie wykraczające poza

program, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające

z indywidualnych zainteresowań, osiągnięcie sukcesu w konkursach

przedmiotowych i olimpiadach.

5.Prace pisemne ( prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki i dyktanda ) obejmujące działy programowe są obowiązkowe.

W razie nieobecności uczeń pisze te prace w terminie uzgodnionym

z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia przyjścia do szkoły).

Prace klasowe, sprawdziany, testy muszą być zapowiedziane pisemnie

w e-dzienniku i dodatkowo w zeszycie przedmiotowym z tygodniowym

wyprzedzeniem, a treści programowe powtórzone i utrwalone. Kartkówki

sprawdzające wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich lekcji nie wymagają

zapowiedzi. Poprawa pracy pisemnej tylko z oceną niedostateczną jest konieczna

w okresie 2 tygodni od otrzymania oceny ( zaliczenie materiału objętego pracą

pisemną ). Przyjmuje się, że w jednym dniu nie może być więcej niż jeden

sprawdzian lub praca klasowa lub test, natomiast kartkówek i dyktand – ilość

niezbędna do właściwego oceniania uczniów i realizacji Podstawy programowej.

6.Na każdej lekcji uczeń może zdobyć jeden „+” za aktywność.

Przelicza się 3 „+” na ocenę bardzo dobrą.

7. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu

ćwiczeń „kosztuje” ucznia„-‘’

Przelicza się 3 minusy - począwszy od 4. na ocenę niedostateczną.

–4 –

8.Raz w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy

to zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena

końcowa).

9. Podstawą wystawiania oceny półrocznej lub rocznej jestprzedmiotowa karta

oceny (karta ocen w e - dzienniku).

Odpowiedź pisemna z działu programowego jest oceniana wg skali procentowej

jednakowej dla całej szkoły:

40% - 50% - dopuszczający,

51% - 74 % - dostateczny,

75% 90% % - dobry,

91% - 99% - bardzo dobry.

100 % - celujący.

& 5.

 

1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów )

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (klasówki, sprawdziany,

testy, kartkówki i inne ) uczeń otrzymuje do wglądu w czasie lekcji lub innych zajęć z danym nauczycielem, jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mają możliwość wglądu w prace pisemne na spotkaniach z nauczycielami w trakcie ustalonych wywiadówek śródrocznych, spotkań otwartych i w każdym innym terminiepo uzgodnieniu z danym nauczycielem.

Wszystkie prace są archiwizowane do końca roku szkolnego.

2.Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien

ją uzasadnić.

& 6.

 

1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

& 7.

1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony

z wychowania fizycznego.

2.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie

opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

-5

3.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

& 8.

1. Klasyfikowanie półroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg następującej skali:

- stopień celujący - 6

- stopień bardzo dobry- 5

- stopień dobry- 4

- stopień dostateczny- 3

- stopień dopuszczający- 2

- stopień niedostateczny- 1

dopuszcza się stosowanieznaków: „ +”, „

oraz oceny z zachowania według skali:

- wzorowe,

- bardzo dobre,

- dobre,

- poprawne,

- nieodpowiednie,

- naganne.

2.Klasyfikowanie uczniów gimnazjum przeprowadza się po zakończeniu

pierwszego i drugiego półrocza. Ocena za drugie półrocze jest oceną roczną.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym otrzymuje

oceny opisowe.

3.Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

w danym roku szkolnymz zajęć określonym w szkolnym planie nauczania

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

4.Na dwa tygodnie przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Gimnazjum nauczyciele przedmiotu są zobowiązani poinformować ucznia o proponowanych ocenach półrocznych i rocznych. Uczeń może poprawić proponowaną ocenę po konsultacji z nauczycielem przedmiotu nie później niż 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu jest zobowiązanydo pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców ( opiekunówprawnych ) o ocenach z poszczególnych przedmiotów 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Wychowawca winien sprawdzić podpis rodziców pod ocenami.

5.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej półrocznej z danego

przedmiotu, uczeń musi zaliczyć materiał z I półrocza w terminie do siedmiu tygodni od daty posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

& 9.

1.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia

edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawcy klas.

- 6

& 10.

Regulamin ustalania ocen z zachowania uczniów:

1.Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia

obowiązków szkolnych, kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły,

środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób oraz respektowaniu zasad

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania,

promowania do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. Trzykrotne otrzymanie oceny nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego może skutkować nieotrzymaniem promocji lub nieukończeniem gimnazjum.

3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

- wzorowe - wz,

- bardzo dobre - bdb,

- dobre - db,

- poprawne - pop,

- nieodpowiednie - ndp,

- naganne - ng.

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków

Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy

powinni wyrazić opinię o zachowaniu swoim i kolegów.

5. Ocenie podlegają:
a)punktualność i systematyczność uczęszczania na lekcje i inne zajęcia,

b) pilność i sumienność uczenia się, rozwijanie swoich uzdolnień,

c)kulturalne zachowanie się podczas zajęć, przerw, w salach, świetlicy,

bibliotece, na korytarzach, w otoczeniu szkoły i poza szkołą,

d)stosunek do nauczycieli, pracowników, osób starszych, koleżanek

i kolegów,

e)poszanowanie dla wytworów pracy i mienia społecznego oraz dbałość

o podręczniki, zeszyty, przybory szkolne,

f)uczestnictwo w pracach i zajęciach organizowanych przez klasę i szkołę

lub organizacje uczniowskie,

g)troska o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzeganie zasad

higienicznego trybu życia (niepalenie papierosów, niepicie alkoholu,

nieużywanie środków odurzających).

Przebywanie poza domem bez opieki dorosłych w godzinach:

- latem po 2200,

- zimą po 2100.

h)godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, tak w życiu codziennym jak

i przez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach,

i)dbałość o estetyczny wygląd, czystość osobistą,

j)usprawiedliwienie nieobecności w szkole ( usprawiedliwiają rodzice lub

opiekunowie prawni pisemnie z własnoręcznym podpisem w ciągu 14 dni

od ostatniego dnia nieobecności,

k) stopień zaangażowania w realizację szkolnych projektów edukacyjnych.

Wszelkie wyjścia poza teren szkoły mogą odbywać się tylko na podstawie

pisemnej prośby rodziców.

–7 –

6. Przy ustalaniu ocen półrocznych i rocznych z zachowania należy kierować

się Punktowym Systemem Oceniania:

Oceny z zachowania – skala punktowa

Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje 100 punktów. W trakcie

roku szkolnego za swoje pozytywne zachowanie uczeń otrzymuje punkty dodatnie,

a za zachowanie negatywne – punkty ujemne.

Na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego suma uzyskanych

przez ucznia punktów będzie decydowała o ocenie z zachowania.

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

1.

Punktualność i systematyczność uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

Obecność od 95% – 100%.

od 0 do +10

+ 5

2.

Wyróżniającą się kulturę osobistą (stosunek do kolegów i osób dorosłych).

od 0 do +10

3.

Estetyczny i schludny wygląd osobisty.

od 0 do + 4

4.

Pilność i systematyczność uczenia się (stosunek do obowiązków szkolnych).

od 0 do +10

5.

Wykonywanie dekoracji w klasie, prace społeczne i zbiórki.

od 0 do +10

6.

Wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego.

bez zastrzeżeń+ 4

7.

Do dyspozycji wychowawcy.

+ 5

8.

Stopień zaangażowania ucznia w realizację projektów edukacyjnych.

od 0 do + 4

9.

Poszanowanie mienia społecznego, dbałość o czystość otoczenia.

+ 6

10.

Czynny udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( udział w imprezach środowiskowych).Postawa ucznia w środowisku.

od 0 do +10

11.

Sumienne wykonywanie powierzonychobowiązków w kołach zainteresowań i agendach szkolnych.

od +2 do +10

12.

Udział w konkursach przedmiotowych i innych oraz zawodach sportowych.

od 0 do +12

+3 za każdy konkurs

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

1.

Spóźnianie się na zajęcia lekcyjne.

- 1*

2.

Nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną lub brak dzienniczka.

- 2*

3.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela. Niewywiązanie się z powierzonego zadania. Okłamywanie.

- 6*

4.


5.

Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnychna terenie szkolnym.

Niewłaściwe pełnienie obowiązków dyżurnego.

- 10*

- 1*

6.

Niestosowny wygląd osobisty: malowanie paznokci, makijaż, nadmiar biżuterii. Farbowanie włosów.

- 3* każdorazowo

-30*jednorazowo

w półroczu

7.

Wulgarność w słowach i gestach.

- 6*

8.

Nienoszenie ubioru szkolnego, identyfikatora, niezmienianie obuwia.

- 2*

9.

Brak dbałości o czystość otoczenia.

od – 2 do – 6*

10.

Niszczenie mienia społecznego.

- 15*

11.

Niszczenie rzeczy osobistych kolegów i koleżanek.

- 2* lub –6*

lub –10*

- 8 -

12.

Przemoc i cyberprzemoc wobec innych osób. Grożenie słowne. Naruszanie dobrego imienia, godności i cielesności innych osób wbrew ich woli.

- 10*

13.

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, złe zachowanie na korytarzu

szkolnym i boisku

- 2*

14.

Wyłudzanie pieniędzy.

- 10*

15.

Samowolne opuszczanie terenu szkoły. Wagary.

- 10*

16.

Kradzież.

- 15*

17.

Posiadanie bądź stosowanie wszelkich używek m.in. papierosów,e-papierosów, alkoholu, dopalaczy na terenie szkoły, poza szkołą i w trakcie imprez szkolnych.

- 15*

18.

Wchodzenie w kolizję z prawem / interwencja policji m.in. przez przynoszenie do szkoły przedmiotów, urządzeń, materiałów i substancji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu uczniów, nauczycieli i innych osób na terenie gimnazjum.

od -10 do - 30*

19.

Oszustwo. Podrabianie zwolnień. Ściąganie.

- 6*

20.

Brak kultury osobistej oraz lekceważące zachowanie w stosunku do uczniów i osób dorosłych.

od -2 do -6*

* każdorazowo

Przeliczenie punktów na oceny

200 – 185 punktów – zachowanie wzorowe

184 – 160 punktów – zachowanie bardzo dobre

159 – 135 punktów – zachowanie dobre

134 – 90 punktów - zachowanie poprawne

89 - 50 punktów – zachowanie nieodpowiednie

49 punktów i poniżej – zachowanie naganne

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania ucznia

o przewidywanej dla niego obecnie z zachowania.

8.Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna

po zatwierdzeniu jej przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum.

W sytuacjach wyjątkowych nieobjętych powyższymi zapisami Rada Pedagogiczna

Gimnazjum może zmienić ocenę z zachowania niezależnie od uzyskanej ilości

punktów. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

otrzymuje ocenę w formie opisowej.

& 11.

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej

z powodunieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

- 9 –

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na 2– 3 dni przed klasyfikacyjnym

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice ucznia nieklasyfikowanego składają

prośbę o wyznaczenie egzaminu do dyrektora szkoły, nie później niż 4 dni przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Dyrektor wyznacza komisję.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-

jako członek komisji,

d)wychowawca klasy.

Przy egzaminie może być obecny rodzic ucznia jako obserwator.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego,

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

& 12.

1.Uczeń otrzymuje promocjędo klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

zajęciach edukacyjnychokreślonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

Uczeń otrzymuje promocję ( kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeśli uzyska

w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów

obowiązkowych 4,75 i powyżej oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą

z zachowania.

 

2.Uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej

roczne opóźnienia w realizacji programu nauczania, a który w szkole specjalnej

uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem

Oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym

roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą

Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku

szkolnego.

& 13.

 

1.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał oceny niedostateczne

z dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać dwa egzaminy poprawkowe.

-10–

 

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego,

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim

tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora

szkoły. W skład komisji wchodzą :

a)dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –

jako członek komisji,

d)wychowawca klasy.

W egzaminie może brać udział, w roli obserwatora, rodzic ucznia.

5.Nauczyciel egzaminator, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być

zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor powołuje

jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne.

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne,

wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. Jednak uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego

z jednych zajęć edukacyjnych.

 

& 14.

 

1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w terminie do 7. dni po zakończeniu

zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą zgłosić do dyrektora gimnazjum

pisemnie zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ( lub półroczna ) ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania.

- 11 –

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (lub półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która:

a)W przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności

oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

edukacyjnych.

Dyrektor gimnazjum powołuje komisję w następującym składzie:

-dyrektor szkołyalbo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze

– jako przewodniczący komisji,

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Dyrektor powołuje siedmioosobową komisję w składzie:

-dyrektor gimnazjum albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-wychowawca klasy,

-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

-pedagog,

-psycholog,

-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

-przedstawiciel Rady Rodziców.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust.2. pkt. a może być zwolniony z udziału

w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący,

a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień

trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium

wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń.

5. Egzamin sprawdzający z zajęć edukacyjnych składa się z części pisemnej

oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki , techniki

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

- 12 –

6. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa

od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i uczniowi nie przysługuje prawo

do odwołania.

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego z zajęć edukacyjnych sporządza się

protokół zawierający:

a)skład komisji,

b)termin egzaminu,

c)pytania egzaminacyjne,

d)wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia.

8.Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego, w przypadku rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zachowania, sporządza się protokół zawierający:

a)skład komisji,

b)termin posiedzenia komisji,

c)wynik głosowania,

d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić

do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić

w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora gimnazjum.

& 15.

 

1.Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił

odpowiednio do egzaminu.

& 16.

 

1. Egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy

od 2002 roku.

&17.

1.W trzeciej klasie gimnazjum Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza

egzamin obejmujący:

a) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych,

c)umiejętności i wiadomości z języka obcego,

zwanych dalej egzaminem gimnazjalnym.

- 13 –

 

2.Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez Centralną

Komisję Egzaminacyjną..

& 18.

 

1.Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mająprawo przystąpić

doegzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

2.Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych

z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

3.Zwolnienie z części egzaminy gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem

z tej części najwyższego wyniku.

4.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie

albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie

określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

5.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia

31 sierpniadanego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje

do egzaminu w następnym roku.

&19.

 

1.Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

2.Sporządzone przez dyrektora odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu

egzaminatorów protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą

dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

&20.

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku

i sporządzony został na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku oraz zmian z 7 września 2004 roku i późniejszych w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Było

Przed końcowym i półrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia

i jego rodziców o przewidywanych ocenach na tydzień przed posiedzeniem Rady

Pedagogicznej w formie wpisu do dzienniczka ucznia. Nauczyciel winien sprawdzić podpis rodzica pod informacją.

$14.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia

w terminie do 7. dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ( lub śródroczna ) ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

tej oceny.

REGULAMIN WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD W GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W KAŹMIERZU.

 

Uczeń ma prawo do wyróżnień i nagród za wzorową, rzetelną naukę, właściwą postawę społeczną i osiągnięcia sportowe.

 

Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody :

1.Pochwała wychowawcy wobec klasy lub szkoły,

2.Pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów gimnazjum,

3.List pochwalny po I półroczu za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wynikiw nauce ( dopuszcza się jedną ocenę dobrą ),

4.List gratulacyjny dla rodziców po ukończeniu gimnazjum za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce ( dopuszcza się jedną ocenę dobrąw ciągu całego cyklu kształcenia : bierze się pod uwagę także oceny półroczne ),

5.Dyplom uznania za wyróżniającą pracę społecznąw organizacjach i agendach oraz kołach zainteresowań,

6.Nagroda książkowa na koniec roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce : średnia ocen minimum 5.0 ( dopuszcza sięoceny dobre na koniec roku szkolnego ) i zachowanie co najmniej bardzo dobre.

7.Nagroda rzeczowa za wyróżniającą pracę społeczną w organizacjach, agendach szkoły oraz w kołach zainteresowań,

8.Wpis absolwenta do Kroniki Gimnazjum, który :

osiągał bardzo dobre wyniki w nauceprzez wszystkie lata ( średnia ocen minimum 5.0, dopuszcza się oceny dobre, ale bierze się pod uwagę także oceny półroczne ), wyróżniał się nienaganną kulturą osobistą w szkole i poza szkołą( zachowanie wzorowe i bardzo dobre ),

wyróżniał się aktywną postawą w życiu społecznym szkoły, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,

zajął I, II lub III miejsce w finale powiatowym( rejonowym ) albo dostał się do finału wojewódzkiego, regionalnego i ogólnopolskiego konkursów przedmiotowych i artystycznychi wyróżniał się kulturą osobistą,

9.Wpis absolwenta do Księgi Prymusów Gimnazjum, który :

zajął miejsce od I do V w rejonowych lub wyższych etapach konkursów przedmiotowych, artystycznych i innych zgodnych z decyzją Wojewódzkiego Kuratora Oświaty.

osiągał wybitne wyniki w nauce ( dopuszcza się jedną ocenę dobrą w ciągu całego cyklu kształcenia – bierze się pod uwagę także oceny półroczne ).

w obu przypadkach zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,

10.Wpis absolwenta do Księgi Mistrzów Sportu, który:

ustanowił rekord szkoły,

zajął miejsca od I do III w powiatowych lub rejonowych zawodach sportowych indywidualnie i drużynowo,

zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego indywidualnie lub drużynowo,

( w każdym przypadku wymagane jest pozytywne

nastawienie do przedmiotu i zachowanie niebudzące

zastrzeżeń ).

STATUT SZKOŁY

NAZWA SZKOŁY

& 1. Nazwa szkoły zawiera określenie:

1.Typu szkoły: gimnazjum

2.Siedziby: siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej 3.

& 2.Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.: „Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu”

1.Na pieczęci używana jest nazwa: Gimnazjum w Kaźmierzu.

2.Na stemplu używana jest nazwa:

GIMNAZJUM

im. Adama Mickiewicza

w Kaźmierzu,

ul. Gimnazjalna 3, 64 – 530 Kaźmierz

tel. 061 29 56 092

& 3. Imię zostało nadane szkole przez organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów gimnazjum uchwałą nr XXXIX /241/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2002 r.

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

& 4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Kaźmierz.

1.Cykl kształcenia trwa 3 lata, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2.Zajęcia dydaktyczne odbywają się w miarę możliwości na jedną zmianę.

3.Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

4.W ostatnim roku trzyletniego gimnazjum przeprowadza się egzamin, który daje absolwentowi możliwość dalszego kształcenia się w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczeń kończąc gimnazjum legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym.

5.Obowiązek nauki w gimnazjum można spełniać również w formach pozalekcyjnych.

6.Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim można utworzyć oddział specjalny.

7.Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną.Zasady organizowania i udzielania tej pomocy stanowią załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

& 5. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w Programie Wychowawczym Gimnazjum (załącznik nr 4), a w szczególności:

1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a)atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b)udział w zajęciach językowych,

c)tworzenie optymalnych warunków rozwoju ucznia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

2.Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych, przedstawicielami i absolwentami szkół i uczelni,

b)poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,

c)rozwijanie zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.

  1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów

a)zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

b)systematyczne diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć i zachowań uczniów,

c)realizowanie Programu Wychowawczego Gimnazjum stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)zorganizowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi,

b)umożliwienie spożywania posiłków,

c)ewentualną pomoc materialną,

d)prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

e)prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

f)prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

ORGANY WŁADZY

& 6. Organami gimnazjum są:

1.Dyrektor gimnazjum,

2.Rada Pedagogiczna,

3.Rada Rodziców,

4.Samorząd Uczniowski.

I. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

DYREKTOR GIMNAZJUM:

1. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników.

2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców i do dnia 15 września każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej Gimnazjum plan nadzoru pedagogicznego. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego ( drugi raz przed 31 sierpnia ) przedstawia Radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Gimnazjum w Kaźmierzu.

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.

5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas realizacji zadań podjętych przez szkołę.

6. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

7. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom.

9. Dysponuje środkami finansowymi.

10. Opracowuje arkusz organizacyjny.

11. Dba o powierzone mienie.

12. Wydaje polecenia służbowe.

13. Dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego po ukończeniu stażu.

14. Mianuje nauczycieli oraz nadaje stopień nauczyciela kontraktowego, jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

15. Dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczyciela programy i podręczniki.

16. Realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy Karta Nauczyciela.

17. Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

18. Zwalnia uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego.

19. Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.

20. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

21. Przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

21. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

22. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

23. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.

24. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.

25. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

26. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

27. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicami.

28. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

29. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi wychowanków.

30. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

31. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i powołuje zespół nauczycieli i specjalistów do realizacji zadań określonych w załączniku nr 8 do niniejszego Statutu. Sprawuje kontrolę nad właściwą organizacją pracy zespołu i realizacją zadań.

RADA PEDAGOGICZNA.

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1.Zatwierdza programy, regulaminy oraz plany pracy gimnazjum.

2.Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

3.Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

4.Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.

5.Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego

o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.

7.Deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

8.Opiniuje tygodniowy przydział godzin.

9.Opiniuje projekt planu finansowego szkoły na dany rok kalendarzowy.

10. Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.

11. Wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum zgodnie z art. 52.2 ustawy o systemie oświaty. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swej działalności (załącznik nr 3), a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem jej posiedzeń. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

RADA RODZICÓW.

Stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów. Wyłaniana jest na pierwszym w roku szkolnym zebraniu „trójek klasowych”. Na plenarnym posiedzeniu Rada Rodziców powołuje prezydium złożone z:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy,

c)skarbnika,

d) 3 członków komisji rewizyjnej

e) członków prezydium.

Skład osobowy prezydium ustalony jest na okres 2 lat.

1. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.

2. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy.

4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły i prowadzi książeczkę oszczędnościowo – rozliczeniową do gromadzenia pozyskanych środków finansowych.

5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.

6. Współuczestniczy w opracowaniu programów i regulaminów gimnazjum.

7. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.

8. Rada Rodziców opracowuje swój Regulamin (załącznik nr 2), który określa szczegółowe zasady i tryb jej działania, ustala między innymi:

a) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,

b) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

c) tryb podejmowania uchwał,

d) zasady wydatkowania funduszy.

Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

SAMORZĄDUCZNIOWSKI

1.Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

a)oceniania, klasyfikowania i promowania,

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (załącznik nr 1)

2.Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

a)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do organizacji życia szkolnego,

c) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia szkolnego radiowęzła,

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3.Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Zasady rozwiązywania konfliktów.

W sprawach spornych ustala się, co następuje:

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

& 7. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

I Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

1. Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

2. Przygotowuje projekty następujących dokumentów:

- tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

- kalendarz imprez szkolnych.

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami wyznaczonymi przez dyrektora.

4. Przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli uczących przedmiotów, nad którymi sprawuje nadzór.

5. Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje.

6. Prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego.

7. Opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania.

8. Wykonuje inne czynności i zadania, zlecone przez dyrektora gimnazjum.

II Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

& 8. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego (wg Zarządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego nr 26. z dnia 12.11.1991 r. i z późniejszymi zmianami).

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Koniec I półrocza ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum.

& 9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

& 10.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

1. Klasy pierwsze tworzy się według „Procedur rekrutacyjnych” stanowiących załącznik nr 7 do Statutu Gimnazjum. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 18.

3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

4. Można utworzyć oddziały specjalne i integracyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

5. Liczba uczniów w oddziale specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.

6. W oddziale dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania liczba uczniów wynosi od 10 do 16.

& 11. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

& 12.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym lub innym wynikającym z prawa oświatowego i potrzeb szkoły.

2. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut, opiekuńcza 60 minut, a długość przerw dostosowana jest do potrzeb uczniów.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

& 13.

l. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

a)języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,

b) wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów),

c)informatyki (jeden uczeń przy jednym komputerze).

& 14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np: zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, koła zainteresowań, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

& 15.

l. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15. roku życia nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do zawodu.

2. Klasę organizuje dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Przysposobienie do zawodu może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodu, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

& 16.

l. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka winna zajmować dwa pomieszczenia na parterze budynku, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego.

3. Organizacja biblioteki szkolnej.

Zadania bibliotekarza są zgodne z potrzebami gimnazjum.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a)opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b)prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

c)określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

d)organizowanie konkursów czytelniczych, imprez, popularyzacji czytelnictwa,

e)przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

f)współpraca z nauczycielami gimnazjum,

g)prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

h)zakup i oprawa książek,

i)prezentacja nowości bibliotecznych,

j)tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

& 17.

l. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dowożeniem organizuje się opiekę sprawowaną przez nauczycieli.

2. Czas sprawowania opieki dostosowuje się do potrzeb uczniów i organizacji dowożenia.

3. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom gimnazjum oraz chronienia budynku i terenu szkolnego obejmuje się budynek gimnazjum ( korytarze, hole i halę sportową ) oraz teren wokół budynku szkoły monitoringiem złożonym z 16 kamer oraz rejestratora obrazu. Zapis monitoringu wykorzystuje się w sytuacjach koniecznych przez upoważnione osoby i instytucje.

& 18. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

1.12 sal dydaktycznych wraz z zapleczami, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

2.halę sportową wraz z zapleczami i szatniami,

3.boisko sportowe,

4.bibliotekę z czytelnią i Centrum Informacji Multimedialnej,

5.zaplecze kuchenne dla pracowników i nauczycieli,

6.archiwum,

7.sekretariat,

8.gabinety: dyrektora i wicedyrektora,

9.pokój nauczycielski,

10.pokój pedagoga i pielęgniarki,

11.szatnie uczniowskie,

12.toalety dla personelu ( damskie i męskie) oraz dla uczennic i uczniów.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

& 19.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.

3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:

a) woźny,

b) konserwator,

c) sprzątaczki,

d) pracownicy sezonowi.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

4. Obsługę finansowo - księgową zapewnia organ prowadzący.

5. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

& 20.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych mu uczniów. W swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)przestrzegać prawa oświatowego, regulaminów szkolnych oraz zarządzeń dyrektora szkoły,

b)kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

d)przestrzegać zapisów statutowych,

e)zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

f)usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

g)w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

h)w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

i)na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

j)pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

k)przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

l)dbać o poprawność językową uczniów,

m)dokonać wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

n)stosować zasady oceniania zgodne z przyjętymi przez szkołę kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

o)podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

p)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

q)wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

r)aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

s)stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

t)wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

& 21.

1. Dyrektor może tworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu, wskazany przez dany zespół.

Do zadań zespołu należy między innymi:

a)wybór programu nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b)opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

c)opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

d)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

& 22.

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej

„wychowawcą”.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia gimnazjum przez uczniów tej klasy/tego oddziału, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

& 23.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1. winien:

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

f)śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

g)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

h)udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

i)kształtować właściwie stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

k)powiadamiać o przewidywanej dla ucznia półrocznej/ rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem okresu klasyfikacji,

l) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia i jego rodziców ( opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach półrocznych / rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub listownie,

m) uczestniczyć w wywiadówkach, spotkaniach otwartych według przyjętego terminarza spotkań z rodzicami.

3.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej ( dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony poradni psychologiczno - pedagogicznej i pedagoga szkolnego.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

& 24 .

I Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1.informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2.posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3.korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

4.tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

5.poszanowania swej godności,

6.rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7.swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

8.korzystania z pomocy doraźnej,

9.życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

10. noszenia emblematu szkoły,

11. nietykalności osobistej,

12. bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją,

13. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

10. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

11. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

12. otrzymania duplikatu świadectwa, legitymacji i identyfikatora po uiszczeniu opłaty w wysokości 5 zł w sekretariacie gimnazjum.

II Uczeń gimnazjum ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza :

1.systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, oraz w realizacji projektu edukacyjnego, zgodnie z procedurami zawartymi w załączniku nr 9,

2.dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

3.wystrzegania się szkodliwych nałogów,

4.naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

5.przestrzegania zasad kultury współżycia,

6.dbania o honor i tradycje gimnazjum,

7.podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

8.zachowania w sprawach spornych trybu określonego w & 6, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

9.okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

10.noszenia stroju uczniowskiego, identyfikatora i zmiany obuwia zgodnie z zapisem w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

III Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2.wzorową postawę,

3.wybitne osiągnięcia,

4.dzielność i odwagę.

IVNagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

VUstala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas 1 – 3 gimnazjum:

1.pochwała wychowawcy wobec klasy, grupy lub szkoły,

2.pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów gimnazjum,

3.list pochwalny po I półroczu za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (dopuszcza się jedną ocenę dobrą),

4.list gratulacyjny dla rodziców po ukończeniu gimnazjum za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (dopuszcza się jedną ocenę dobrą półroczną lub roczną w ciągu całego cyklu kształcenia),

5.dyplom uznania za wyróżniającą się pracę społeczną w organizacjach i agendach oraz kołach zainteresowań,

6.nagroda książkowa na koniec roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce : średnia ocen minimum 5.0 ( dopuszcza się oceny dobre na koniec roku szkolnego ) i zachowanie co najmniej bardzo dobre.

7. nagroda rzeczowa za wyróżniającą pracą społeczną w organizacjach, agendach oraz kołach zainteresowań,

8.wpis absolwentów do Kroniki Gimnazjum, którzy:

a) osiągali bardzo dobre wyniki w nauce przez wszystkie lata (średnia 5,0 dopuszcza się oceny dobre, ale bierze się pod uwagę także oceny półroczne), wyróżniali się nienaganną kulturą osobistą w szkole i poza szkołą (zachowanie wzorowe lub bardzo dobre),

b) wyróżniali się aktywną postawą w życiu społecznym szkoły, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,

c) dostali się do finału powiatowego, rejonowego, wojewódzkiego, regionalnego lub ogólnopolskiego konkursów przedmiotowych, artystycznych lub sportowych i wyróżniali się kulturą osobistą,

9.wpis do „Księgi Prymusów” uczniów, którzy :

a)zajęli miejsca od 1. do 5. w rejonowych konkursach przedmiotowych i artystycznych i osiągali bardzo dobre wyniki w nauce lub

b) osiągali wybitne wyniki w nauce (dopuszcza, się jedna ocenę dobrą półroczną lub roczną w ciągu całego cyklu kształcenia),

c)w obydwu przypadkach zachowywali się bardzo dobrze lub wzorowo.

10. wpis do „Księgi Mistrzów Sportu” za:

a)ustanowienie rekordu szkoły,

b)zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego indywidualnie lub drużynowo,

c)za zajęcie miejsca od I do III w powiatowych lub rejonowych

zawodach sportowych indywidualnie lub drużynowo,

d)we wszystkich przypadkach wymagane jest pozytywne nastawienie do przedmiotu i zachowanie niebudzące zastrzeżeń.

VINagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców

Gimnazjum.

VII Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego.

VIII Ustala się następujące kary dla uczniów, którzy nie przestrzegają Regulaminu Szkolnego:

1.upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2.upomnienie dyrektora,

3.upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

4.pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

5.zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

6.przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

IX Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni.

X Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum. Może to nastąpić, gdy:

1.umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2.dopuszcza się kradzieży,

3.wchodzi w kolizję z prawem,

4.demoralizuje innych uczniów,

5.permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

XI Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum

po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.

XII Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 25.

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej z napisem:

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu

2. Posiada logo szkoły i stronę internetową.

3. Gimnazjum posiada własny sztandar, imię, które na wspólny

wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców nadał organ prowadzący(& 1. pkt 3. Rozp. MENiS z dnia 21.05.2001 r.).

4.Gimnazjum może posiadać w ramach ceremoniału szkolnego własny hymn, śpiewany podczas ważnych szkolnych uroczystości.

& 26.Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

& 27.Regulaminy i programy:

1.Wewnątrzszkolny System Oceniania. (załącznik nr 1)

2.Regulamin Rady Rodziców. (załącznik nr 2)

3.Regulamin Rady Pedagogicznej. (załącznik 3)

4.Program Wychowawczy Szkoły.(załącznik nr 4)

5.Szkolny Program Profilaktyki. (załącznik nr 5)

6.Program Rozwoju Szkoły. (załącznik nr 6)

7.Procedury rekrutacyjne. (załącznik nr 7)

8.Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. (załącznik nr 8)

9.Procedura wdrażania projektu edukacyjnego. (załącznik nr 9)

& 28. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła jest jednostką budżetową. Obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu.

3. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.