Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Włodzimierz Malinowski - ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale filologii polskiej oraz religioznawstwo.
Pracował jako polonista w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, później w miejscowym Gimnazjum, którego  od 1 września 2003 r. został dyrektorem.


JĘZYK POLSKI

mgr Joanna Andrzejak
- wychowawczyni klasy IIIC, szkolna koordynatorka działań w ramach
projektu "Świat jest teatrem", realizowanego przez LO w Tarnowie
Podgórnym, współorganizatorka Dnia Patrona i innych imprez szkolnych, członek zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.


mgr Małgorzata Hamrol

- wychowawczyni klasy IIIA, koordynatorka projektów edukacyjnych związanych z Dniem Patrona, współorganizatorka imprez szkolnych i wyjazdów edukacyjnych do kin i teatrów, przewodnicząca zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

mgr Włodzimierz Malinowski

- organizator etapu szkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, prowadzący Kronikę Gimnazjum.


MATEMATYKA

mgr Małgorzata Nowak

- współorganizatorka projektu edukacyjnego "Wielcy Naukowcy i Odkrywcy", organizatorka konkursu "Kangur Matematyczny" i innych konkursów matematycznych, przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, przewodnicząca zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, członek zespołu wychowawczego.

mgr Dorota Stokłos 

- wychowawczyni klasy IIIB, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


mgr Anna Kubiak
- organizator: Młodzieżowego Rajdu Integracyjnego klas I, uroczystości z okazji Święta Niepodległości, etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, opiekun 65 HDŚ im. Zawiszy Czarnego, członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej oraz zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Beata Zdunek
- współorganizatorka Dnia Języka Angielskiego,współodpowiedzialna za projekty wymiany międzynarodowej, członek zespołu nauczycieli języków obcych.


mgr Dawid
Kłosiński


JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marta Kaczmarek

- współorganizator wymiany polsko-niemieckiej, współorganizator Dnia Języka Niemieckiego, członek zespołu wychowawczego oraz nauczycieli języków obcych.


HISTORIA

dr Sylwia Zagórska

- wychowawczyni klasy IIIB, koordynator opieki nad Mogiłą Ofiar II Wojny Światowej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

mgr Bożena Malinowska

- koordynator do spraw ekologii (współpraca z Urzędem Gminy i organizacjami ekologicznymi), organizatorka akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Drzewa" oraz całorocznej zbiórki i segregacji odpadów, autorka projektu edukacyjnego "Pamiętajcie o ogrodach", odpowiedzialna za prezentację EWD w szkole, współorganizatorka wymiany polsko-niemieckiej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


WOS

dr Sylwia Zagórska

- wychowawczyni klasy IIIB, koordynator opieki nad Mogiłą Ofiar II Wojny Światowej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.


BIOLOGIA

mgr inż. Bożena Malinowska

- koordynator do spraw ekologii (współpraca z Urzędem Gminy i
organizacjami ekologicznymi), organizatorka akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Drzewa" oraz całorocznej zbiórki i segregacji odpadów, autorka projektu edukacyjnego "Pamiętajcie o ogrodach", odpowiedzialna za prezentację EWD w szkole, współorganizatorka wymiany polsko-niemieckiej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.GEOGRAFIA

mgr Anna Kubiak

- organizator: Młodzieżowego Rajdu Integracyjnego klas I, uroczystości z okazji Święta Niepodległości, etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, opiekun 65 HDŚ im. Zawiszy Czarnego, członek zespołu ds. ewaluacji
wewnętrznej oraz zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.FIZYKA

mgr Renata Antkowiak -
wychowawczyni klasy IIID, opiekun Szkolnego Koła PCK, koordynator do spraw zdrowia oraz współpracy z PSSE w Szamotułach o oddziałem KRUS w Szamotułach, współorganizator projektu edukacyjnego "Wielcy Naukowcy i Odkrywcy", członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


CHEMIA

mgr Renata Antkowiak

- wychowawczyni klasy IIID, opiekun Szkolnego Koła PCK, koordynator do spraw zdrowia oraz współpracy z PSSE w Szamotułach o oddziałem KRUS w Szamotułach, współorganizator projektu edukacyjnego "Wielcy Naukowcy i Odkrywcy", członek zespołu
ds. ewaluacji wewnętrznej, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

mgr inż. Maria Legeżyńska

- opiekun koła chemicznego kl. III, członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


INFORMATYKA

mgr Adam Armista

- administrator szkolnej pracowni informatycznej, szkolny administrator dziennika elektronicznego Librus, prowadzący zajęcia z fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć w ramach projektu HIGH-TECHnika, koordynator do spraw BHP.    

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


mgr Adam Armista

- administrator szkolnej pracowni informatycznej, szkolny administrator dziennika elektronicznego Librus, prowadzący zajęcia z fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć w ramach projektu HIGH-TECHnika, koordynator do spraw BHP.
   

ZAJĘCIA TECHNICZNE I ARTYSTYCZNE 

mgr Robert Winiecki

-  nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, opiekun chóru szkolnego i zespołów instrumentalnych, odpowiedzialny za nagłaśnianie uroczystości i imprez szkolnych, przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych, technicznych, i wychowania fizycznego.MUZYKA

mgr Robert Winiecki

- nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, opiekun chóru szkolnego i zespołów instrumentalnych, odpowiedzialny za nagłaśnianie uroczystości i imprez szkolnych, przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych, technicznych, i wychowania fizycznego.


RELIGIA

ks. Marek Frąckowiak

- opiekun koła religijnego, koordynator konkursu wiedzy religijnej oraz rekolekcji szkolnych.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Paweł Grenda

- współorganizator Dnia Sportu oraz zawodów sportowych, opiekun wyjazdów sportowych, współorganizator ferii zimowych.

mgr Anita Rutkowska
- opiekun grupy tanecznej czirliderki oraz koła sportowego,
współorganizator ferii zimowych i obozów letnich, członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.


mgr Paulina Jakobsze

- współorganizator Dnia Sportu i zawodów sportowych.


BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Duda

- polonista, logopeda, prowadząca stronę internetową szkoły, opiekun Młodzieżowego Wolontariatu "Klub Ośmiu", opiekun zespołu artystycznego, koordynator projektów: Tydzień Biblioteki, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, organizator Dnia Chłopca oraz "Dnia na Tak", współorganizator "Dnia Szkoły bez Przemocy", członek zespołu
nauczycieli przedmiotów humanistycznych.PEDAGOG SZKOLNY

mgr Małgorzata Filipiak
- opiekun samorządu uczniowskiego, współorganizator warsztatów plastycznych oraz "Dnia Szkoły bez Przemocy", szef WOŚP w Kaźmierzu, przewodnicząca zespołu wychowawczego, członek zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych, technicznych i sportowych.


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Kornelia Świst
- sekretarz Gimnazjum

Alina Nowak
- pielęgniarka

Marek Majewski
- kierowca

Maria Woźniak -
woźna

Teresa Kaczmarek
Sabina Kubacka
Marzena Majewska
Marek Majewski
Henryk Pasternak
Iwona Rajszo

Dorota Augustyn