KSIĘGA PRYMUSÓW


2014/2015


Zofia Frąckowiak

-wzorowa uczennica, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Często brała udział w różnych konkursach wiedzy na szczeblu szkolnym i rejonowym. Przez dwa lata pełniła funkcję członka Pocztu Sztandarowego. Z sukcesami reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Zosia była przewodniczącą klasy w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Przez okres Gimnazjum udzielała się społecznie: działała w 65 HDŚ Zawiszy Czarnego, Młodzieżowym Wolontariacie "Klub Ośmiu" oraz w klubie "Cztery Łapy"realizującym wolontaryjny projekt "Przytulisko u Wandy w Przyborówku". W latach 2012-2014 brała udział w międzynarodowym projekcie Comenius. Swoją pracowitością i sumiennością budził podziw wśród koleżanek i kolegów.


2013/2014


Bartosz Antkowiak - wzorowy uczeń, który osiągał bardzo dobre wyniki w nauce przez cały cykl kształcenia. Ukończył gimnazjum ze średnią 5,11. Dwa lata pełnił funkcję sztandarowego, chętnie brał udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz projektach edukacyjnych. Sumiennie wywiązywał się z wszystkich zadań i obowiązków szkolnych, aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Bartek przez 1,5 roku pełnił funkcję przewodniczącego klasy. Koleżeński i uczynny, cieszył się niezwykłą sympatią i uznaniem koleżanek i kolegów.


Joanna Schulz - wzorowa uczennica, osiągała bardzo dobre wyniki w nauce i ukończyła gimnazjum ze średnią ocen 5,17. Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych i projektach edukacyjnych. Wyróżniała się zaangażowaniem w pracy społecznej. Miła, koleżeńska, sympatyczna, bardzo lubiana przez koleżanki i kolegów.


2011/2012


Zuzanna Rybak-Burzyńska - wzorowa uczennica osiągająca przez trzy lata nauki w kaźmierskim gimnazjum wybitne wyniki. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,66. Wspaniała organizatorka życia społecznego klasy i szkoły. W pełni realizowała się w powierzonej jej funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Prowadziła wiele imprez i uroczystości szkolnych. Zawsze angażowała się w akcje charytatywne i społeczne. Była liderką szkolnego zespołu czirliderek.


Aleksandra Sobańska - najlepsza uczennica klasy, średnia 5,44. Wzorowa uczennica, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Bardzo często brała udział w różnych konkursach wiedzy na szczeblach szkolnych, rejonowych i wojewódzkich. Dzięki talentowi plastycznemu odnosiła sukcesy w licznych przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych. Miła i koleżeńska budziła podziw prawcowitością i systematycznościa w nauce.


2010/2011


Małgorzata Hartwich - wzorowa uczennica, osiągająca wybitne wyniki w nauce. Na koniec trzeciej klasy uzyskała średnią ocen 5,.W roku szkolnym 2010/2011 została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego i finalistką II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska". Przez dwa lata była członkiem pocztu sztandarowego gimnazjum. Miła i koleżeńska stanowiła wzór postawy uczniowskiej.


2009/2010

Jakub Nowicki - uczeń klasy IIIB, który przez trzy lata uczęszczania do kaźmierskiego gimnazjum osiągał celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Na koniec trzeciej klasy uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 5,44.

Brał udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych uzyskując wysokie wyniki. W roku szkolnym 2008/2009 zajął III miejsce w województwie wielkopolskim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia PCK "Zdrowy Styl Życia". W roku szkolnym 2009/2010 został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Wyróżniał się kreatywnością oraz bardzo dużym zaangażowanie społecznym.

2008/2009


Dominika Winiecka - wzorowa uczennica osiągająca wybitne wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,31. Bardzo często brała udział w różnych konkursach w etapach szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich.
Świetna sportsmenka i wspaniała organizatorka życia społecznego w klasie i szkole. Utalentowana skrzypaczka, która swoją grą często uświetniała imprezy szkolne i środowiskowe. Budziła podziw swoją pracowitością i systematycznością w nauce. Społeczność szkolna uznała ją za najżyczliwszą uczennicę gimnazjum.
Miła, koleżeńska, cieszyła się sympatią i uznaniem koleżanek i kolegów stanowiąc wzór postawy uczniowskiej.


Zuzanna Narożna - wzorowa uczennica. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,25. Przez dwa lata była członkiem pocztu sztandarowego gimnazjum. Bardzo często brała udział w różnych konkursach w etapach szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich. Wyróżniała się zaangażowaniem w pracy społecznej zarówno w klasie jak i w szkole. Budziła podziw swoją pracowitością, wytrwałością i systematycznością w nauce. Miła i koleżeńska stanowiła wzór postawy uczniowskiej.


2007/2008


Zuzanna Jakubowska - nadzieja polskiej nauki, a może Nobel w przyszłości? Wybitna uczennica naszego gimnazjum. Najlepsza w konkursie ekologicznym na szczeblu powiatowym, wicemistrzyni rejonu w konkursie geograficznym, uczestniczka konkursu na prezentację multimedialną o Powstaniu Wielkopolskim, Konkursu Wiedzy o Regionie Szamotulskim, konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Wzorowo pełniła funkcję sztandarowej. Oprócz sukcesów w nauce, doskonała sportsmenka. Średnia ocen to 5,56.Justyna Stokłos uczennica klasy IIIA, bardzo pozytywnie wpisała się w historię naszego gimnazjum. Przez trzyletni okres uczęszczania do szkoły osiągała bardzo dobre wyniki w nauce i najwyższą ocenę z zachowania. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,19 i wzorowym zachowaniem. Zdobyła liczne wyróżnienia w konkursach plastycznych. Swoją pilnością, sumiennością i życzliwością zasłużyła na miano uczennicy i koleżanki, na której zawsze można polegać i która nigdy nie zawiedzie pokładanego w niej zaufania.

2006/2007


Olga Kaczmarek to przede wszystkim wspaniała dziewczyna, znakomita uczennica, niezwykle pracowita, odpowiedzialna i dojrzała. Przez trzy lata nauki uzyskiwała zawsze średnią ocen przynajmniej 5,0 i zawsze wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2006/2007 średnia jej ocen to 5,3. Jest przykładem uczennicy bardzo zdolnej, twórczej, rozwijającej swoje liczne talenty, poszukującej i wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka. Jako przewodnicząca samorządu klasowego mobilizowała koleżanki i kolegów do aktywności, do udziału w projektach edukacyjnych, pierwsza dając przykład. Jest przy tym osobą niezwykle skromną, pogodna i bardzo życzliwą wobec wszystkich ludzi. Niezwykle taktowna, delikatna i znakomicie wychowana może być wzorem nowoczesnej gimnazjalistki, która wpisała się trwale w osiągnięcia nowego gimnazjum.


Mirosława Skabara to miła, sympatyczna i pracowita dziewczyna. Zawsze jako wzorowa uczennica osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym Wiedzy o Regionie, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym „Themen”. Brała udział w finale konkursu Poznawaj Polskę, a także redagowała gazetkę szkolną „Nasz Świat”. Była wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także członkiem Szkolnego Koła PCK.

2005/2006Joanna Piotrowska
– wzorowa uczennica, osiągnęła wybitne wyniki w nauce ze średnią ocen 5,33. Przez dwa lata reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym. W klasie trzeciej pełniła funkcję przewodniczącej klasy. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych tj. z fizyki, matematyki, geografii, historii i z języka polskiego oraz angielskiego. Zawsze sumienna i pracowita, koleżeńska i lubiana przez rówieśników.


Ewa Modzelewska – wzorowa uczennica, osiągająca wybitne wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,38. Przez dwa lata reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym. Budziła podziw swoją pracowitością, wytrwałością i systematycznością w nauce. Miła, sympatyczna, skromna, zawsze chętna do pracy, swoją wzorową postawą zasłużyła na wpis do „Księgi Prymusów”.

2004/2005


Agnieszka Hartwich w klasie grała pierwsze skrzypce dosłownie i w przenośni. Skrzypce były bowiem jej podstawowym instrumentem w szkole muzycznej, natomiast w klasie nie miała sobie równych przez cały okres nauki. Trzecia klasę gimnazjum ukończyła ze średnią 5,23, a wcześniej nie pozwoliła sobie na zejście poniżej 5,0. Wprawdzie talent i serce ma do sceny, to jednak duszę i rozum chce zaprzedać farmacji.


2003/2004

 


Kornelia Adamska- wzorowa uczennica, przez wszystkie lata w naszej szkole uzyskiwała bardzo dobre wyniki w nauce kończy gimnazjum ze średnią 5,21. Miła, koleżeńska, bardzo lubiana przez koleżanki i kolegów. Reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym. Trzykrotnie została wybrana do pełnienia funkcji klasowych: skarbnika i przewodniczącego klasy. Wyróżniała się zachowaniem i kulturą osobistą. Bardzo chętnie angażowała się w prace społeczne. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach chóru szkolnego.


Bartosz Augustyn- przez wszystkie lata nauki osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią 5,07. Miły, sympatyczny, zawsze chętny do pracy, swoją wzorową postawą zasłużył się na wpis do „Księgi Prymusów”.


Iwona Słomianowska- wzorowa uczennica osiągająca bardzo dobre wyniki   w nauce. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,36. Aktywnie uczestniczyła w Klubie Europejskim oraz była założycielką i prowadzącą szkolną rozgłośnię radiową. Członek Pocztu Sztandarowego. Iwona to nie tylko wzorowa uczennica, ale także miła, uczynna i sympatyczna koleżanka, powszechnie lubiana przez rówieśników. Stanowiła wzór uczniowskiej.

2002/2003


Agnieszka Kubiak - przez wszystkie lata nauki w naszej szkole uzyskiwała wybitne wyniki w nauce, kończy gimnazjum ze średnią 5,77. Zawsze sumienna, staranna, wzorowo wywiązująca się z każdego zadania. Członek pierwszego Pocztu Sztandarowego. Przez 3 lata pełniła funkcję kronikarza klasy. Aktywna członkini kół zainteresowań, m.in. Koła Młodych Artystów, koła informatycznego, Klubu Europejskiego. Współautorka strony internetowej naszej szkoły. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych. Agnieszka to nie tylko wzorowa uczennica, ale także miła, uczynna, sympatyczna koleżanka, powszechnie lubiana przez rówieśników. Stanowiła wzór postawy uczniowskiej.


Michał Packiewicz-  Wzorowy uczeń, kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,57. Zawsze sumiennie wywiązujący się z podjętych zadań. Aktywnie uczestniczący w życiu szkoły. Reprezentował gimnazjum w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym w piłce nożnej oraz rejonowym w lekkoatletyce. Aktywnie uczestniczył w zajęciach kół zainteresowań, m.in. Klubu Europejskiego, koła informatycznego, Koła Młodych Artystów. Brał udział w licznych konkursach przedmiotowych. Michał to także dobry i sympatyczny kolega, którego zespół klasowy darzył zaufaniem, powierzając mu funkcje zastępcy przewodniczącego samorządu klasowego.


Magdalena Krystkowiak- wzorowa uczennica osiągająca bardzo dobre wyniki nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,21. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu flażoletowego „Piccolo”, Koła Młodych Artystów, Klubu Europejskiego. Sumiennie wywiązywała się z obowiązków szkolnych. Koleżeńska, sympatyczna i zawsze uśmiechnięta, lubiana przez koleżanki  i kolegów.


Bartosz Ossowski- wzorowy uczeń, osiągający wybitne wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,79. Członek pierwszego Pocztu Sztandarowego. Przez dwa lata pełnił funkcję skarbnika klasowego. Bardzo często brał udział w konkursach przedmiotowych, w dwóch z nich zakwalifikował się do etapu rejonowego. Budził podziw swoją pracowitością, wytrwałością i systematycznością w nauce. Wyróżniał się zachowaniem zaangażowaniem w pracy społecznej. Miły, koleżeński, cieszył się sympatią i uznaniem koleżanek i kolegów, stanowiąc wzór postawy uczniowskiej.


Michał Czajkowski- wzorowy uczeń, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,14. Brał udział w różnych konkursach przedmiotowych. Wyróżnił się zaangażowaniem w pracy społecznej. Miły, koleżeński, sympatyczny, swoją wzorową postawą zasłużył na wpis do „Księgi prymusów".

2001/2002


Aleksandra Malinowska – wzorowa uczennica, osiągająca wybitne wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,3. Dwukrotnie młodzież wybrała ją na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Pełniła także przez dwa lata funkcje przewodniczącej samorządu klasowego. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu flażoletowego „Piccolo” i aktywu bibliotecznego. Współredagowała gazetkę szkolną „Kaźmierzanka”. Prowadziła z powodzeniem imprezy szkolne. Wyróżniała się zachowaniem i zaangażowaniem w pracy społecznej. Miła i zawsze uśmiechnięta cieszyła się sympatią i uznaniem koleżanek i kolegów, stanowiąc wzór postawy uczniowskiej.


Anna Wolińska – wzorowa uczennica, osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,3.Przez cały czas nauki  w szkole aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu wokalnego i aktywu bibliotecznego. Przez trzy lata nauki w szkole pełniła funkcję kronikarki klasowej. W samorządzie uczniowskim dwa lata była sekretarzem. Prowadziła wiele imprez szkolnych. Cieszyła się uznaniem i sympatią wśród koleżanek i kolegów. Wyróżniała się zachowaniem i zaangażowaniem pracy społecznej. Stanowiła dla uczniów wzór podstawy. Zawsze uśmiechnięta, koleżeńska, miła i sympatyczna.


Dagmara Filipiak- wzorowa uczennica, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,3. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu flażoletowego „Picolo”. Znana i ceniona jest jej pracowitość i systematyczność w nauce oraz wysoka kultura osobista. Miła i zawsze uśmiechnięta.


Anna Ciborek- przez wszystkie lata nauki w szkole osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,2. zawsze bardzo miła, sympatyczna, koleżeńska i uśmiechnięta.


Maciej Packiewicz- przez wszystkie lata nauki osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy gimnazjum ze średnią ocen 5,07. Miły, koleżeński, sympatyczny, zawsze chętny do pracy. Swoją wzorową postawą zasłużył na wpis do „Księgi Prymusów”.


Aleksandra Pawlaczyk- wzorowa uczennica, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,1. Wybitna sportsmenka. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu flażoletowego „Piccolo” i zespołu tanecznego „Rapperki”. Sumiennie wywiązywała się z obowiązków szkolnych. Sympatyczna, koleżeńska i zawsze uśmiechnięta. Lubiana przez koleżanki i kolegów.


Karolina Pielucha- wzorowa uczennica osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,3. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach zespołu flażoletowego „Piccolo”, utalentowany muzyk. Przez dwa lata prowadziła kronikę klasową. Wszyscy zapamiętamy ją jako miła, koleżeńską, uczynną i zawsze uśmiechniętą koleżankę.


Monika Owsianna- wzorowa uczennica, osiągająca wybitne wyniki w nauce. Kończy szkołę ze średnią 5,3. Bardzo często brała udział w konkursach przedmiotowych kwalifikując się do etapu rejonowego. Współredagowała gazetkę szkolną „Kaźmierzanka”. Budziła podziw swoją pracowitością i wytrwałością. Wszyscy zapamiętamy ją jako koleżeńską i sympatyczną uczennicę.